Šatňová skriňa L1 1800 x 300 x 500 mm
99,00 € bez DPH 115,00 € 118,80 € s DPH 138,00 €
Šatňová skriňa L2 1800 x 600 x 500 mm
(1)
145,00 € bez DPH 149,00 € 174,00 € s DPH 178,80 €
Šatňová skriňa BL2X2 1800 x 600 x 500 mm
175,00 € bez DPH 210,00 € s DPH
Šatňová skriňa L3 1800 x 900 x 500 mm
249,00 € bez DPH 298,80 € s DPH
Šatňová skriňa L4 1800 x 1200 x 500 mm
369,00 € bez DPH 442,80 € s DPH
Šatňová skriňa L25 1800 x 500 x 490 mm
139,00 € bez DPH 166,80 € s DPH
Šatňová skriňa DL1 1800 x 400 x 500 mm
119,00 € bez DPH 142,80 € s DPH
Šatňová skriňa DL2 1800 x 800 x 500 mm
179,00 € bez DPH 214,80 € s DPH
Šatňová skriňa DL3 1800 x 1200 x 500 mm
299,00 € bez DPH 358,80 € s DPH
Šatňová skriňa SL2 1500 x 600 x 490 mm
155,00 € bez DPH 186,00 € s DPH
Šatňová skriňa SL3 1500 x 900 x 490 mm
289,00 € bez DPH 346,80 € s DPH
Šatňová skriňa SL4 1500 x 1200 x 490 mm
379,00 € bez DPH 454,80 € s DPH
Šatňová skriňa SL41 1500 x 400 x 490 mm
119,00 € bez DPH 142,80 € s DPH
Šatňová skriňa SL42 1500 x 800 x 490 mm
149,00 € bez DPH 178,80 € s DPH
Šatňová skriňa SL43 1500 x 1200 x 490 mm
259,00 € bez DPH 310,80 € s DPH
Šatňová skriňa SL1X2 14500 x 300 x 490 mm
109,00 € bez DPH 130,80 € s DPH
Šatňová skriňa SL2X2 1400 x 600 x 490 mm
159,00 € bez DPH 190,80 € s DPH
Šatňová skriňa SL3X2 1400 x 900 x 490 mm
269,00 € bez DPH 322,80 € s DPH
Šatňová skriňa SL4X2 1400 x 1200 x 490 mm
329,00 € bez DPH 394,80 € s DPH
Šatňová skriňa BL1X2 1800 x 300 x 500 mm
119,00 € bez DPH 142,80 € s DPH
Šatňová skriňa SL41X2 1400 x 400 x 490 mm
125,00 € bez DPH 150,00 € s DPH
Šatňová skriňa SL42X2 1400 x 800 x 490 mm
199,00 € bez DPH 238,80 € s DPH
Šatňová skriňa SL43X2 1400 x 1200 x 490 mm
295,00 € bez DPH 354,00 € s DPH
Šatňová skriňa BL41X2 1800 x 400 x 490 mm
139,00 € bez DPH 166,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL1X3 1800 x 300 x 500 mm
142,00 € bez DPH 170,40 € s DPH
Šatňová skriňa box BL41X3 1800 x 400 x 490 mm
139,00 € bez DPH 166,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL1X4 1800 x 300 x 490 mm
139,00 € bez DPH 166,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL41X4 1800 x 400 x 490 mm
159,00 € bez DPH 190,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL1X5 1800 x 300 x 490 mm
169,00 € bez DPH 202,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL41X5 1800 x 400 x 490 mm
189,00 € bez DPH 226,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL1X6 1800 x 300 x 490 mm
165,00 € bez DPH 198,00 € s DPH
Šatňová skriňa box BL41X6 1800 x 400 x 490 mm
189,00 € bez DPH 226,80 € s DPH
Šatňová skriňa BL42X2 1800 x 800 x 490 mm
209,00 € bez DPH 250,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL2X3 1800 x 600 x 500 mm
199,00 € bez DPH 238,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL42X3 1800 x 800 x 490 mm
245,00 € bez DPH 294,00 € s DPH
Šatňová skriňa box BL2X4 1800 x 600 x 490 mm
219,00 € bez DPH 262,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL42X4 1800 x 800 x 490 mm
249,00 € bez DPH 298,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL2X5 1800 x 600 x 490 mm
(1)
259,00 € bez DPH 310,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL42X5 1800 x 800 x 490 mm
315,00 € bez DPH 378,00 € s DPH
Šatňová skriňa box BL2X6 1800 x 600 x 490 mm
265,00 € bez DPH 318,00 € s DPH
Šatňová skriňa box BL42X6 1800 x 800 x 490 mm
309,00 € bez DPH 370,80 € s DPH
Šatňová skriňa BL3X2 1800 x 900 x 500 mm
289,00 € bez DPH 346,80 € s DPH
Šatňová skriňa BL43X2 1800 x 1200 x 490 mm
319,00 € bez DPH 382,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL3X3 1800 x 900 x 500 mm
319,00 € bez DPH 382,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL43X3 1800 x 1200 x 490 mm
339,00 € bez DPH 406,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL3X4 1800 x 900 x 490 mm
340,00 € bez DPH 408,00 € s DPH
Šatňová skriňa box BL43X4 1800 x 1200 x 490 mm
409,00 € bez DPH 490,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL3X5 1800 x 900 x 490 mm
379,00 € bez DPH 454,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL43X5 1800 x 1200 x 490 mm
490,00 € bez DPH 588,00 € s DPH
Šatňová skriňa box BL3X6 1800 x 900 x 490 mm
379,00 € bez DPH 454,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL43X6 1800 x 1200 x 490 mm
449,00 € bez DPH 538,80 € s DPH
Šatňová skriňa BL4X2 1800 x 1200 x 500 mm
349,00 € bez DPH 418,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL4X3 1800 x 1200 x 500 mm
399,00 € bez DPH 478,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL4X4 1800 x 1200 x 490 mm
450,00 € bez DPH 540,00 € s DPH
Šatňová skriňa box BL4X5 1800 x 1200 x 490 mm
529,00 € bez DPH 634,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL4X6 1800 x 1200 x 490 mm
545,00 € bez DPH 654,00 € s DPH
Šatňová skriňa ZL140 1800 x 400 x 490 mm
195,00 € bez DPH 234,00 € s DPH
Šatňová skriňa ZL280 1800 x 800 x 490 mm
329,00 € bez DPH 394,80 € s DPH
Šatňová skriňa ZL3120 1800 x 1200 x 490 mm
489,00 € bez DPH 586,80 € s DPH
Pracovná skriňa P5A38 1800 x 500 x 380 mm
199,00 € bez DPH 238,80 € s DPH
Pracovná skriňa P5D49 1800 x 500 x 490 mm
199,00 € bez DPH 238,80 € s DPH
Pracovná skriňa P6B38 1800 x 600 x 380 mm
199,00 € bez DPH 238,80 € s DPH
Pracovná skriňa P6E49 1800 x 600 x 490 mm
229,00 € bez DPH 274,80 € s DPH
Pracovná skriňa P8C38 1800 x 800 x 380 mm
229,00 € bez DPH 274,80 € s DPH
Pracovná skriňa P8F49 1800 x 800 x 490 mm
249,00 € bez DPH 298,80 € s DPH
Pracovná skriňa P5G38 1800 x 500 x 380 mm
199,00 € bez DPH 238,80 € s DPH
Pracovná skriňa P5J49 1800 x 500 x 490 mm
199,00 € bez DPH 238,80 € s DPH
Pracovná skriňa P6H38 1800 x 600 x 380 mm
209,00 € bez DPH 250,80 € s DPH
Pracovná skriňa P6K49 1800 x 600 x 490 mm
235,00 € bez DPH 282,00 € s DPH
Pracovná skriňa P8I38 1800 x 800 x 380 mm
245,00 € bez DPH 294,00 € s DPH
Pracovná skriňa P8L49 1800 x 800 x 490 mm
249,00 € bez DPH 298,80 € s DPH
Regálová skriňa RS80 1800 x 800 x 380 mm
179,00 € bez DPH 214,80 € s DPH
Regálová skriňa RS92 1950 x 920 x 420 mm
199,00 € bez DPH 238,80 € s DPH
Regálová skriňa RS100 1950 x 1000 x 420 mm
209,00 € bez DPH 250,80 € s DPH
Kovová policová skriňa LP4 1800 x 600 x 500 mm
275,00 € bez DPH 330,00 € s DPH
Školská stolička STLC
55,00 € bez DPH 66,00 € s DPH
Školská lavica STLV
89,00 € bez DPH 106,80 € s DPH
Otočná taburetka TB1
69,00 € bez DPH 82,80 € s DPH
Šatňová skriňa SL2 1500 x 600 x 490 mm
155,00 € bez DPH 186,00 € s DPH
Šatňová skriňa SL3 1500 x 900 x 490 mm
289,00 € bez DPH 346,80 € s DPH
Šatňová skriňa SL4 1500 x 1200 x 490 mm
379,00 € bez DPH 454,80 € s DPH
Šatňová skriňa SL41 1500 x 400 x 490 mm
119,00 € bez DPH 142,80 € s DPH
Šatňová skriňa SL42 1500 x 800 x 490 mm
149,00 € bez DPH 178,80 € s DPH
Šatňová skriňa SL43 1500 x 1200 x 490 mm
259,00 € bez DPH 310,80 € s DPH
Šatňová skriňa SL1X2 14500 x 300 x 490 mm
109,00 € bez DPH 130,80 € s DPH
Šatňová skriňa SL2X2 1400 x 600 x 490 mm
159,00 € bez DPH 190,80 € s DPH
Šatňová skriňa SL3X2 1400 x 900 x 490 mm
269,00 € bez DPH 322,80 € s DPH
Šatňová skriňa SL4X2 1400 x 1200 x 490 mm
329,00 € bez DPH 394,80 € s DPH
Šatňová skriňa SL41X2 1400 x 400 x 490 mm
125,00 € bez DPH 150,00 € s DPH
Šatňová skriňa SL42X2 1400 x 800 x 490 mm
199,00 € bez DPH 238,80 € s DPH
Šatňová skriňa SL43X2 1400 x 1200 x 490 mm
295,00 € bez DPH 354,00 € s DPH
Šatňová skriňa L1 1800 x 300 x 500 mm
99,00 € bez DPH 115,00 € 118,80 € s DPH 138,00 €
Šatňová skriňa L2 1800 x 600 x 500 mm
(1)
145,00 € bez DPH 149,00 € 174,00 € s DPH 178,80 €
Šatňová skriňa L25 1800 x 500 x 490 mm
139,00 € bez DPH 166,80 € s DPH
Šatňová skriňa BL1X2 1800 x 300 x 500 mm
119,00 € bez DPH 142,80 € s DPH
Šatňová skriňa BL41X2 1800 x 400 x 490 mm
139,00 € bez DPH 166,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL1X3 1800 x 300 x 500 mm
142,00 € bez DPH 170,40 € s DPH
Šatňová skriňa box BL41X3 1800 x 400 x 490 mm
139,00 € bez DPH 166,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL1X4 1800 x 300 x 490 mm
139,00 € bez DPH 166,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL41X4 1800 x 400 x 490 mm
159,00 € bez DPH 190,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL1X5 1800 x 300 x 490 mm
169,00 € bez DPH 202,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL41X5 1800 x 400 x 490 mm
189,00 € bez DPH 226,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL1X6 1800 x 300 x 490 mm
165,00 € bez DPH 198,00 € s DPH
Šatňová skriňa box BL41X6 1800 x 400 x 490 mm
189,00 € bez DPH 226,80 € s DPH
Šatňová skriňa BL2X2 1800 x 600 x 500 mm
175,00 € bez DPH 210,00 € s DPH
Šatňová skriňa box BL2X3 1800 x 600 x 500 mm
199,00 € bez DPH 238,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL42X3 1800 x 800 x 490 mm
245,00 € bez DPH 294,00 € s DPH
Šatňová skriňa box BL2X4 1800 x 600 x 490 mm
219,00 € bez DPH 262,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL42X4 1800 x 800 x 490 mm
249,00 € bez DPH 298,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL2X5 1800 x 600 x 490 mm
(1)
259,00 € bez DPH 310,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL42X5 1800 x 800 x 490 mm
315,00 € bez DPH 378,00 € s DPH
Šatňová skriňa box BL2X6 1800 x 600 x 490 mm
265,00 € bez DPH 318,00 € s DPH
Šatňová skriňa box BL42X6 1800 x 800 x 490 mm
309,00 € bez DPH 370,80 € s DPH
Šatňová skriňa BL3X2 1800 x 900 x 500 mm
289,00 € bez DPH 346,80 € s DPH
Šatňová skriňa BL43X2 1800 x 1200 x 490 mm
319,00 € bez DPH 382,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL43X3 1800 x 1200 x 490 mm
339,00 € bez DPH 406,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL3X4 1800 x 900 x 490 mm
340,00 € bez DPH 408,00 € s DPH
Šatňová skriňa box BL43X4 1800 x 1200 x 490 mm
409,00 € bez DPH 490,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL3X5 1800 x 900 x 490 mm
379,00 € bez DPH 454,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL43X5 1800 x 1200 x 490 mm
490,00 € bez DPH 588,00 € s DPH
Šatňová skriňa box BL3X6 1800 x 900 x 490 mm
379,00 € bez DPH 454,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL43X6 1800 x 1200 x 490 mm
449,00 € bez DPH 538,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL4X3 1800 x 1200 x 500 mm
399,00 € bez DPH 478,80 € s DPH
Šatňová skriňa BL4X2 1800 x 1200 x 500 mm
349,00 € bez DPH 418,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL4X4 1800 x 1200 x 490 mm
450,00 € bez DPH 540,00 € s DPH
Šatňová skriňa box BL4X5 1800 x 1200 x 490 mm
529,00 € bez DPH 634,80 € s DPH
Šatňová skriňa box BL4X6 1800 x 1200 x 490 mm
545,00 € bez DPH 654,00 € s DPH
Šatňová skriňa ZL140 1800 x 400 x 490 mm
195,00 € bez DPH 234,00 € s DPH
Šatňová skriňa ZL280 1800 x 800 x 490 mm
329,00 € bez DPH 394,80 € s DPH
Šatňová skriňa ZL3120 1800 x 1200 x 490 mm
489,00 € bez DPH 586,80 € s DPH
Šatňová skriňa DL1 1800 x 400 x 500 mm
119,00 € bez DPH 142,80 € s DPH
Šatňová skriňa DL2 1800 x 800 x 500 mm
179,00 € bez DPH 214,80 € s DPH
Šatňová skriňa DL3 1800 x 1200 x 500 mm
299,00 € bez DPH 358,80 € s DPH
Regálová skriňa RS80 1800 x 800 x 380 mm
179,00 € bez DPH 214,80 € s DPH
Regálová skriňa RS92 1950 x 920 x 420 mm
199,00 € bez DPH 238,80 € s DPH
Regálová skriňa RS100 1950 x 1000 x 420 mm
209,00 € bez DPH 250,80 € s DPH
Kancelárska skriňa KCV80 1800 x 800 x 380 mm
239,00 € bez DPH 286,80 € s DPH
Kancelárska skriňa KCV80K 1990 x 800 x 435 mm
249,00 € bez DPH 298,80 € s DPH
Kancelárska skriňa KCV92 1950 x 920 x 420 mm
249,00 € bez DPH 298,80 € s DPH
Kancelárska skriňa KCV100 1950 x 1000 x 420 mm
275,00 € bez DPH 330,00 € s DPH
Kancelárska skriňa KCS80 1000 x 800 x 380 mm
159,00 € bez DPH 190,80 € s DPH
Kancelárska skriňa KCTV92 1950 x 920 x 420 mm
265,00 € bez DPH 318,00 € s DPH
Kancelárska skriňa KCTV100 1950 x 1000 x 420 mm
309,00 € bez DPH 370,80 € s DPH
Kancelárska skriňa KCS92 1200 x 920 x 420 mm
189,00 € bez DPH 226,80 € s DPH
Kancelárska skrinka KCM80 500 x 800 x 380 mm
99,00 € bez DPH 118,80 € s DPH
Kancelárska skrinka KCM92 500 x 920 x 420 mm
109,00 € bez DPH 130,80 € s DPH
Kancelárska skrinka KCM100 500 x 1000 x 420 mm
135,00 € bez DPH 162,00 € s DPH
Pracovná skriňa P5A38 1800 x 500 x 380 mm
199,00 € bez DPH 238,80 € s DPH
Pracovná skriňa P5G38 1800 x 500 x 380 mm
199,00 € bez DPH 238,80 € s DPH
Pracovná skriňa P5D49 1800 x 500 x 490 mm
199,00 € bez DPH 238,80 € s DPH
Pracovná skriňa P5J49 1800 x 500 x 490 mm
199,00 € bez DPH 238,80 € s DPH
Pracovná skriňa P6B38 1800 x 600 x 380 mm
199,00 € bez DPH 238,80 € s DPH
Pracovná skriňa P6H38 1800 x 600 x 380 mm
209,00 € bez DPH 250,80 € s DPH
Pracovná skriňa P6E49 1800 x 600 x 490 mm
229,00 € bez DPH 274,80 € s DPH
Pracovná skriňa P6K49 1800 x 600 x 490 mm
235,00 € bez DPH 282,00 € s DPH
Pracovná skriňa P8C38 1800 x 800 x 380 mm
229,00 € bez DPH 274,80 € s DPH
Pracovná skriňa P8I38 1800 x 800 x 380 mm
245,00 € bez DPH 294,00 € s DPH
Pracovná skriňa P8F49 1800 x 800 x 490 mm
249,00 € bez DPH 298,80 € s DPH
Pracovná skriňa P8L49 1800 x 800 x 490 mm
249,00 € bez DPH 298,80 € s DPH
Kartotéková skriňa KR241 715 x 415 x 630 mm
229,00 € bez DPH 274,80 € s DPH
Kartotéková skriňa KR341 1000 x 415 x 630 mm
279,00 € bez DPH 334,80 € s DPH
Kartotéková skriňa KR441 1285 x 415 x 630 mm
289,00 € bez DPH 346,80 € s DPH
Kartotéková skriňa KR277 715 x 775 x 630 mm
309,00 € bez DPH 370,80 € s DPH
Kartotéková skriňa KR377 1000 x 775 x 630 mm
329,00 € bez DPH 394,80 € s DPH
Kartotéková skriňa KR477 1285 x 775 x 630 mm
389,00 € bez DPH 466,80 € s DPH
bez DPH s DPH
bez DPH s DPH
Ohňovzdorná skriňa OKC1 1500x700x550 mm
819,00 € bez DPH 982,80 € s DPH
Ohňovzdorná skriňa OKC2 1950x950x550 mm
1 099,00 € bez DPH 1 318,80 € s DPH
Ohňovzdorná skriňa OKC3 1950x1260x550 mm
1 219,00 € bez DPH 1 462,80 € s DPH
Lekárska skrinka LS1 1800x600x435 mm
359,00 € bez DPH 430,80 € s DPH
Lekárska skrinka LS2 1800x800x435 mm
429,00 € bez DPH 514,80 € s DPH
Lekárska skrinka LS2 -100 1800x1000x435 mm
495,00 € bez DPH 594,00 € s DPH
Lekárska skrinka LSDV 1800x800x435 mm
419,00 € bez DPH 502,80 € s DPH
Závesná lekárska skrinka ZLS1 500 x 400 x 250 mm
115,00 € bez DPH 138,00 € s DPH
Závesná lekárska skrinka ZLS2 500 x 800 x 250 mm
159,00 € bez DPH 190,80 € s DPH
Závesná lekárska skrinka ZLS3 500 x 1000 x 250 mm
179,00 € bez DPH 214,80 € s DPH
Vyšetrovacie lehátko VL1 1880 x 560 x 520 mm
269,00 € bez DPH 322,80 € s DPH
Kartotéková skriňa KR241 715 x 415 x 630 mm
229,00 € bez DPH 274,80 € s DPH
Kartotéková skriňa KR341 1000 x 415 x 630 mm
279,00 € bez DPH 334,80 € s DPH
Kartotéková skriňa KR441 1285 x 415 x 630 mm
289,00 € bez DPH 346,80 € s DPH
Kartotéková skriňa KR277 715 x 775 x 630 mm
309,00 € bez DPH 370,80 € s DPH
Kartotéková skriňa KR377 1000 x 775 x 630 mm
329,00 € bez DPH 394,80 € s DPH
Kartotéková skriňa KR477 1285 x 775 x 630 mm
389,00 € bez DPH 466,80 € s DPH
Stojan s dávkovačom dezinfekcie detský STDD - bezdotykový 1100 x 330 x 330 mm
179,00 € bez DPH 199,00 € 214,80 € s DPH 238,80 €
Stojan na dezinfekciu s dávkovačom STDB - bezdotykový 1500 x 330 x 330 mm
199,00 € bez DPH 238,80 € s DPH
Stojan na dezinfekciu s dávkovačom MSDB - bezdotykový 1600 x 350 x 250 mm
249,00 € bez DPH 269,00 € 298,80 € s DPH 322,80 €
Kancelárska skriňa KCV80 1800 x 800 x 380 mm
239,00 € bez DPH 286,80 € s DPH
Kancelárska skriňa KCV80K 1990 x 800 x 435 mm
249,00 € bez DPH 298,80 € s DPH
Kancelárska skriňa KCV92 1950 x 920 x 420 mm
249,00 € bez DPH 298,80 € s DPH
Kancelárska skriňa KCV100 1950 x 1000 x 420 mm
275,00 € bez DPH 330,00 € s DPH
Kancelárska skriňa KCTV92 1950 x 920 x 420 mm
265,00 € bez DPH 318,00 € s DPH
Kancelárska skriňa KCTV100 1950 x 1000 x 420 mm
309,00 € bez DPH 370,80 € s DPH
Kancelárska skriňa KCS80 1000 x 800 x 380 mm
159,00 € bez DPH 190,80 € s DPH
Kancelárska skriňa KCS92 1200 x 920 x 420 mm
189,00 € bez DPH 226,80 € s DPH
Kancelárska skrinka KCM80 500 x 800 x 380 mm
99,00 € bez DPH 118,80 € s DPH
Kancelárska skrinka KCM92 500 x 920 x 420 mm
109,00 € bez DPH 130,80 € s DPH
Kancelárska skrinka KCM100 500 x 1000 x 420 mm
135,00 € bez DPH 162,00 € s DPH
Šatňová lavička LV80 410 x 800 x 390 mm
79,00 € bez DPH 94,80 € s DPH
Šatňová lavička LV100 410 x 1000 x 390 mm
85,00 € bez DPH 102,00 € s DPH
Šatňová lavička LV120 410 x 1200 x 390 mm
99,00 € bez DPH 118,80 € s DPH
Šatňová lavička LS60 410 x 600 x 755 mm
79,00 € bez DPH 94,80 € s DPH
Šatňová lavička LR60 410 x 600 x 780 mm
75,00 € bez DPH 90,00 € s DPH
Šatňová lavička LVJ100 1650 x 1000 x 380 mm
189,00 € bez DPH 226,80 € s DPH
Šatňová lavička LVD100 1650 x 1000 x 730 mm
289,00 € bez DPH 346,80 € s DPH
Detská stolička buková BKR0 460 x 295 x 265 mm
29,00 € bez DPH 32,00 € 34,80 € s DPH 38,40 €
Detská skrinka rohová s poličkami SM119 1100x678x678 mm
69,00 € bez DPH 129,00 € 82,80 € s DPH 154,80 €
Detská drevená lavička 3LV1 315 x 792 x 370 mm
35,00 € bez DPH 38,00 € 42,00 € s DPH 45,60 €
Šatňová skrinka s lavičkou STR1 1405 x 792 x 466 mm
80,00 € bez DPH 154,00 € 96,00 € s DPH 184,80 €
Detská drevená polička SP1 188 x 582 x 230 mm
29,00 € bez DPH 39,00 € 34,80 € s DPH 46,80 €
Detská drevená polička STR3 418 x 794 x 342 mm
50,00 € bez DPH 71,00 € 60,00 € s DPH 85,20 €