INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝH ÚDAJOV

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť LAMAJ, spol. s r.o., so sídlom Šúdolská 744/3A, 94911 Nitra, zapísaná v  OR Okresného súdu v Nitre, oddiel Sro, vložka č.12036/N (ďalej len Správca)

V zmysle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, spracováva správca tieto osobné údaje:

-       meno a priezvisko

-       telefónne číslo

-       emailovú adresu

-       fakturačnú adresu

-       adresu dodania

-       bankové spojenie

-       údaje z komunikácie medzi správcom a zákazníkom

-       záznamy o chovaní na internetovej stránke spravovanej správcom

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Doba spracúvania osobných údajov:

Uchovávanie a spracúvanie osobných údajov  za účelom poskytnutia plnenia zo zmluvy, za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia je po dobu trvania a plnenia  zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovávanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu.

Prenos osobných údajov tretím stranám:

Pokiaľ nebude spoločnosť LAMAJ, spol. s r.o. na základe zákona povinná predložiť použité dáta, nebudú žiadne vaše osobné údaje poskytnuté tretím osobám. Výnimkou sú dopravcovia, ktorým sú poskytované len osobné údaje nevyhnutné pre doručenie tovaru.

 Spoločnosť LAMAJ spol. s r.o. nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín (mimo EÚ), ani do medzinárodných organizácií.

Práva dotknutých osôb:

K vašim údajom môžete kedykoľvek pristupovať a opravovať ich prihlásením sa do užívateľského účtu zákazníka.                                                                                     

  V zmysle Nariadenia EP a Rady EÚ máte právo:

-       požadovať od správcu prístup k vašim osobným údajom

-       na informácie aké údaje sú spracúvané

-       na opravu vašich osobných údajov

-       na vymazanie vašich osobných údajov ( pokiaľ nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali)

-       na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov

-       namietať proti spracúvaniu osobných údajov

-       na prenosnosť údajov

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov:                                                                                                                        

Ing. Jozef Majerczak, lamaj (ZAVINÁČ) lamaj.sktel:+421907732870  

  V prípade pochybností o správnom dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: lamaj (ZAVINÁČ) lamaj.sk , alebo môžete kontaktovať Úrad pre ochranu osobných údajov.

Chránime Vaše údaje

Všetky údaje našich zákazníkov sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu.
Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe sú dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky.

Zaškrtnutím checkboxu "Prihlásiť sa k odberu noviniek" v poslednom kroku objednávky  alebo vpísaním svojej e-mailovej adresy do kolonky "Prihlásiť sa k odberu noviniek", nám dobrovoľne dávate súhlas k tomu, aby sme Vás o týchto novinkách, zľavách a ponukách mohli informovať a kontaktovať za účelom marketingu. 

Možnosti odhlásenia zo zasielania novinkových emailov (odstránenie adresy z databázy)

pošlite žiadosť na emailovú adresu: lamaj (ZAVINÁČ) lamaj.sk  a váš email bude vyradený z databázy

Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a spoločnosť LAMAJ s.r.o. ich nebude ďalej spracovávať.

Možnosti odstránenia osobných údajov

v prípade, že máte záujem o odstránenie všetkých osobných údajov, kontaktujte nás na emailovej adrese lamaj (ZAVINÁČ) lamaj.sk  s touto žiadosťou. Bezodkladne odstránime všetky osobné  údaje.

Čo sú cookies?

bory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Na našich stránkach  môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od typu súborov cookie.

 

Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

         •        Základné súbory cookie
Tieto súbory cookie tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti 
opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a p. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok. 


        Prevádzkové bory cookie
Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

        Funkčné bory cookie
Funkčné súbory cookie nie sú nevyhnutné, ale pomáhajú nám vylepšiť funkčnosť našich webových stránok. Ide napríklad o zapamätanie nastavení zvolených pri predchádzajúcej návšteve stránky, napr. rozloženie obsahu, výber lokality a pod., aby ste ich nemuseli znova nastavovať. Pomocou týchto cookies zisťujeme, či vám už bola ponúknutá určitá služba alebo poskytujeme informácie z vašej aktuálnej oblasti, ak súhlasíte so zdieľaním takýchto informácií. Hoci použitie týchto cookies záleží výhradne na vašom nastavení, ich prípadným vypnutím by ste mohli prísť o niektoré služby, ktoré by sme vám mohli poskytovať.

  Reklamné bory cookie
Reklamné bory cookie môžeme používať na našich webových stránkach na zobrazenie obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Tieto cookies môžu zhromažďovať informácie o vašich zvyklostiach pri prehliadaní našich webových stránok. Môžu byť využité aj na rozpoznanie vašej opätovnej návštevy niektorej z webových stránok, ktoré sú súčasťou našej siete. Týmto spôsobom môžeme poskytovať na našich webových stránkach obsah a reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie a  efektívnejšie cieliť priamu marketingovú komunikáciu, ale aj obmedziť počet zobrazení reklamy a merať efektívnosť reklamných kampaní.

        bory cookie tretích strán
Na stránkach portfólia Lamaj, spol.s r.o. sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole spoločnosti Lamaj, spol.s r.o. Ide napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločností Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Spoločnosť Lamaj, spol. s r.o. nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Cookies, ktoré sa na webových stránkach portfólia Lamaj, spol. s r.o. používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Budeme rešpektovať, pokiaľ si prednastavené nastavenie cookies zmeníte. Vypnutie niektorých cookies však môže mať dopad na funkčnosť našich webových stránok.